Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği ve dünyanın globalleştiği çağımızda, Şirketimizin faaliyet alanlarında dünya çapındaki liderlerle rekabetinde ilerleyerek, ürünlerimizin piyasa payını arttırma hedefinde kalite ilkelerimiz şunlar olacaktır:

  • Koşulsuz müşteri memnuniyeti için tüm ürün ve hizmetlerimizde müşteri ihtiyaçlarının zamanında, güvenli ve güvenilir düzeyde, güncel yaklaşım ve teknolojiler kullanılarak karşılamak.
  • Bünyemizde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine azami özen ile çevreye zarar vermeden, doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak.
  • Çalışanlarımızın eğitim, bilinçlendirilme ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Ülke gelişmişliğine katkı için sunduğumuz ürünlerin ülkemizde kullanımları sırasında teknik gerekliliklerin yerine getirilmesine yönelik proaktif rol almak. 
  • Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, standartlar, direktifler ve yürürlükteki mevzuata uymak.

 

Yukarıdaki ilkeleri tüm çalışanlarımızın katılımları ile gerçekleştirerek, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

 


Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. M. Mustafa Öngay